Włocławek - wiadomości

Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia smogu

Najwyższa Izba Kontroli informuje, że z powodu smogu co roku umiera w Polsce przedwcześnie 45 tysięcy osób. Badacze nie mają wątpliwości, że zanieczyszczenia we wdychanym powietrzu skutkują m. in. nowotworami, udarami, zawałami serca, przewlekłymi chorobami płuc (w tym astmą), wadami wrodzonymi i zwiększoną umieralnością noworodków.

Z raportów służb ochrony środowiska wynika, że praktycznie w całym regionie odnotowujemy, stale lub okresowo, przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego i związków toksycznych, przede wszystkim benzo(a)pirenu, których źródłem jest tak zwana niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.

Trwają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla naszego województwa – nowego prawa miejscowego, którego efekty powinny znacząco poprawić stan powietrza, którym oddychamy w ciągu kilku lat.

We Włocławku miało miejsce otwarte spotkanie konsultacyjne. Na spotkaniu można było zapoznać się z marszałkowskim projektem uchwały, który zakłada:

  • zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019
  • zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024
  • zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028
  • zakaz używania kominków i pieców domowych niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2026.