Włocławek - wiadomości

Tysiące euro dla firm. Na rozwój eksportu

Tysiące euro dla firm. Na rozwój eksportu. Rusza kujawsko-pomorski Fundusz
Eksportowy, oferujący granty dla przedsiębiorstw na rozwój handlu i współpracy
międzynarodowej. Jedna firma może pozyskać na ten cel nawet 200 tysięcy euro, czyli
prawie 900 tysięcy złotych. Wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego
dysponuje Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Granty trafią między innymi na udział w krajowych i międzynarodowych targach i
wystawach w charakterze wystawcy oraz zwiedzających, a także na organizację
wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych. Można też je wykorzystać za zakup
usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej,
projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych, wsparcie prawne procesu
negocjacji i zawierania kontraktów, a także adaptację produktów, usług, procesów i
wzornictwa do norm i wymagań zagranicznych rynków. Wsparcie trafi też na pomoc w
opracowaniu strategii dla startujących eksporterów – wartość dofinansowania usługi
doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji to maksymalnie 30 tysięcy złotych.
Nabór wniosków o wsparcie dotyczące opracowania strategii planowany jest na
przełomie grudnia i stycznia. Nabory wniosków dotyczące udziału w targach i zakupu
usług doradczych zaplanowano na marzec 2019 roku. Projekty będzie można realizować
24 miesiące, jednak nie dłużej nie do końca maja 2021 roku.
Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33553-nawet-200-tysiecy-euro-dla-firmy-na-rozwoj-eksportu.