Włocławek - wiadomości

SP 20 w Wielkiej Lidze Czytelników

SP 20 w Wielkiej Lidze Czytelników. Szkoła Podstawowa nr 20 przystąpiła do IV
Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy wypożyczają w
bibliotece szkolnej wskazane książki z listy konkursowej, a następnie odbierają do nich
pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej (ale niekoniecznie) podczas rodzinnego
czytania. Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z
rodzicami/opiekunami. Rodzice uczniów kl. I-VIII nie powinni wypełniać testu, a jedynie
wspierać dzieci, pomagać im, pełnić rolę doradczą, nakierowywać na właściwy tok
myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.
Wypełnione formularze dzieci oddają do biblioteki. Test jest zaliczony, gdy zawodnik
uzyska minimum 80 punktów na 100 możliwych. Po troje najlepszych czytelników z klas
kl. I-IV oraz V-VIII będzie reprezentowało szkołę w drużynowym półfinale na szczeblu
powiatowym.
Pełna informacja na ten temat: http://www.sp20.com.pl/