Włocławek - wiadomości

Kampania REDBUS we Włocławku

Kampania REDBUS we Włocławku. 27 listopada we Włocławku pojawi się czerwony,
dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-
edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi
(współczesnego niewolnictwa).
Kampanię tę organizuje Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją
LaStrada, Armią Zbawienia, polską Policją, Strażą Graniczną, we współpracy z
Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie
Kujawsko-Pomorskim oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Włocławek.
27 listopada o godz. 10.00 organizatorzy zapraszają mieszkańców Włocławka i
przedstawicieli mediów do zwiedzania autobusu stojącego na placu Wolności. O godz.
12:30 rozpocznie się oficjalna cześć kampanii – zaplanowano przemówienia
organizatorów, którzy przedstawią założenia kampanii oraz odpowiedzą na pytania
mediów.
O godz. 15.30 autobus kampanijny przemieści się na plac przy Centrum Handlowym
Wzorcownia, gdzie będzie zaparkowany do godziny 18.00. Przez cały czas autobus
będzie otwarty dla przechodniów.