Włocławek - wiadomości

Przedszkolna uroczystość w 100-lecie niepodległości

Przedszkolna uroczystość w 100-lecie niepodległości. Dziś o godz. 10.00 w Przedszkolu
Publicznym nr 13 przy ul. Brdowskim odbędzie się uroczystość z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały program artystyczny, a całe wydarzenie
objęte jest patronatem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego przedstawiciele
będą dziś gośćmi przedszkola.