Włocławek - wiadomości

Korzystamy z darmowej pomocy prawnej

Korzystamy z darmowej pomocy prawnej Blisko 1,5 tysiąca włocławian skorzystało w
2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z założeniami Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
Gmina Miasto Włocławek tworzy 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego w 2
punktach pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie winny być
świadczone za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego.
Wykaz punktów w 2018 roku we Włocławku i tryb ich działania są dostępne w
szczegółach tutaj: http://www.bip.um.wlocl.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/
Właśnie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia we
Włocławku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku. Punkty powinny być dostępne przez 5 dni w
tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie.
Szczegółowa specyfikacja konkursu jest opublikowana:
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3272018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadcze/