Włocławek - wiadomości

Big Red Bus Przeciwko Współczesnemu Niewolnictwu

Szanowni Państwo.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie koordynuje działania Kampanii Big Red Bus Przeciwko Współczesnemu Niewolnictwu

Przeprowadzenie tego wydarzenia we Włocławku stało się możliwe dzięki współpracy Prezydenta Włocławka Pana dr. Marka Wojtkowskiego, Urzędu Miasta Włocławek
oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

W dniu 27 listopada 2018 r. (wtorek) w dwóch ważnych dla Włocławian miejscach będzie stacjonował czerwony autobus edukacyjny:

Plac Wolności od 09.30 do 15.00

Plac Grodzki od 15.30 do 19.00

Zapraszam do skorzystania z udzielanych w tym atrakcyjnym, piętrowym pojeździe informacji.

W pojeździe będą prowadzone działania kampanii, której organizatorem jest Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, polską Policją i Strażą Graniczną. Zapraszam do skorzystania z udzielanych tam informacji.

Ważnym wydarzeniem będzie szkolenie, podczas którego przedstawiciele wymienionych instytucji wprowadzą uczestników
w problematykę współczesnego niewolnictwa.

Szkolenie odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala nr 4) w godzinach 10.30 – 12.00
i zakończy się wydaniem dla uczestników certyfikatu z podpisem Ambasadora Zjednoczonego Królestwa.

W szkoleniu mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy naszego miasta – w przypadku zainteresowania proszę o zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) do godz. 8.00 na adres: z.piechocki@mopr.wloclawek.pl