Włocławek - wiadomości

Uroczyste rozdanie dyplomów Kujawskiej Szkoły Wyższej

Uroczyste rozdanie dyplomów Kujawskiej Szkoły Wyższej.
Dziś kolejny rocznik absolwentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku odbierze z rąk swoich
promotorów dyplomy ukończenia studiów wyższych I i II stopnia.
W Collegium Novum KSW przy ul. Okrzei 94A spotkają się tegoroczni absolwenci
włocławskich wydziałów uczelni – Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz
Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Uroczystość rozpocznie się o godz.15.00.