Włocławek - wiadomości

Na włocławskich zabytkach pojawiły się tablice informacyjne

Na włocławskich zabytkach pojawiły się tablice informacyjne. Na najbardziej
wartościowych obiektach zabytkowych Włocławka zostały zamontowane tablice
informacyjne.
Opracowanie merytoryczne tablic zostało przygotowane przez dra Tomasza Dzikiego, po
konsultacjach z kierownikiem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków -Delegatura we Włocławku.
Tablice informacyjne zostały umieszczone na 19 obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, wśród nich znalazły się m.in.: LMK – Gmach dawnego Gimnazjum
Państwowego (żeńskiego) im. Marii Konopnickiej (ul. Bechiego 1), Pałacyk Muhsama
(ul. Kościuszki 2), Pałac Biskupi (ul. Gdańska 2/4), Dzwonnica z połowy XIX w. (Plac
Kopernika 3 A), Gmach Dawnego Biura Obwodu Kujawskiego Później Powiatu
Włocławskiego (ul. 3 maja 17), historyczna remiza strażacka (ul. Żabia 8), kamieniczki
przy Starym Rynku (Stary Rynek 15), spichlerz przy ul. Zamczej 10 czy Browar
Bojańczyków przy ul. Łęgskiej 28.
Na każdej z tablic zamieszczony jest herb Włocławka, tekst informacyjny na temat
obiektu i jego historii; większość tablic jest także ilustrowana archiwalnymi fotografiami.