Włocławek - wiadomości

Ławka Niepodległości stanie na Bulwarach

Ławka Niepodległości stanie na Bulwarach. Urząd Miasta ogłosił zapytanie ofertowe,
którego przedmiotem jest dostawa, montaż, doprowadzenie zasilania oraz przygotowanie
terenu wokół ławki multimedialnej, która planowana jest na Bulwarach im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 4.
Montaż ławki ma nastąpić w ramach zadania: konkurs Ministra Obrony Narodowej pt. „
Ławka Niepodległości”.
Ławka Niepodległości jest pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie. Korpus ławki
wykonany jest z białego betonu, a multimedialne siedzisko – z blachy nierdzewnej.
Istotną częścią korpusu ławki jest element loga, czyli napisu „niepodległa” w oryginale
pisanego ręka marszałka Józefa Piłsudskiego.
Treściami edukacyjnymi są m.in. nagrania informacji historycznych, w tym materiał
odnoszący się do lokalnych tradycji oręża polskiego i fragment pieśni: Marsz I Brygady.
Ławka Niepodległości miałaby stanąć na nadwiślańskich bulwarach jeszcze w tym roku.