Włocławek - wiadomości

„Anioł” pomocy społecznej z Włocławka

„Anioł” pomocy społecznej z Włocławka 20 listopada w Collegium Maxiumu UMK w
Toruniu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ramach tegorocznej edycji
marszałkowskiego konkursu dla osób wyróżniających się w działalności pomocy
społecznej „Stalowy Anioł”.
Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych
rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i
integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot
lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz
statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymują nagrody finansowe.
Nagrody trafiły do siedmiu osób oraz czterech zespołów.
W gronie laureatów jest Katarzyna Kłodzińska – opiekun szkolnego koła wolontariuszy
„Z potrzeby serca” przy Gimnazjum nr 14 we Włocławku.
Nagrodę przyznano za wielkie serce i oddanie idei wolontariatu, za nowatorskie pomysły
na rzecz kreowania i aktywizowania liderów młodzieżowych do działania w ich
własnych środowiskach, a w szczególności za pomoc okazywaną młodym ludziom w
wyborach ich własnych dróg życiowych przy jednoczesnym kreowaniu i przekazywaniu
im właściwych wzorców i norm społecznych.
Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33521-nagrody-dla-aniolow-pomocy-spolecznej