Włocławek - wiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna. Otwarty konkurs ofert

Nieodpłatna pomoc prawna. Otwarty konkurs ofert. Został ogłoszony otwarty konkurs
ofert na powierzenie prowadzenia we Włocławku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
Zgodnie z założeniami Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
Gmina Miasto Włocławek tworzy 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego w 2
punktach pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie winny być
świadczone za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność
pożytku publicznego.
Punkty powinny być dostępne przez 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie.
Szczegółowa specyfikacja konkursu jest opublikowana:
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3272018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-9-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-prowadzenia-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-lub-swiadcze/