Włocławek - wiadomości

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we
Włocławku zaprasza na indywidualne konsultacje.
Ogłoszone zostały dwa konkursy dla przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem
pomocy we wdrożeniu w działalności produkcyjnej lub usługowej innowacyjnych
rozwiązań w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na realizację inwestycji można pozyskać dofinansowanie – maksymalnie 55% wydatków
kwalifikowalnych – nawet do 500 000 tys. zł.
Uproszczone wnioski preselekcyjne będą przyjmowane od 26 listopada do 10 grudnia
2018r.
Innowacje mogą obejmować zmiany w wytwarzanym produkcie, świadczonej usłudze
albo zmiany w obszarze technologii. Należało będzie wykazać innowacyjność, w formie
opinii o innowacyjności, co najmniej w skali województwa. Za wykazanie się
innowacyjnością w skali kraju lub świata projekty uzyskują dodatkowe punkty w ocenie,
zwiększające ich szanse na uzyskanie środków.
Wsparcie w ramach konkursu ma formę zwrotną, która po raz pierwszy zastosowano w
naszym regionie. Nie oznacza to pożyczki. Środki należało będzie zwrócić tylko w
przypadku nie osiągnięcia zadeklarowanych minimalnych wskaźników dotyczących
zatrudnienia i przyrostu w firmie przychodów związanych z realizacją projektu.
Przedsiębiorstwa, które innowacyjnością się wykazać nie mogą, na rozwój, zakup
środków trwałych czy rozbudowę firmy mogą uzyskać preferencyjną europejską
pożyczkę.
Więcej informacji można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2: tel. 54 235 67 21, 54 235 67 12, 797 304
126, lub e-mail: ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
Fundusze Europejskie oferują też wsparcie dla firm z pomysłami. Można pozyskać środki
na przekucie pomysłów w innowacyjne produkty czy usługi. Jak to zrobić? O tym będzie
mowa na spotkaniu organizowanym 22 listopada 2018 r w godzinach od 9:45 do 13:40
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Bydgoski Park Przemysłowo-
Technologiczny, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

Spotkanie w Bydgoszczy


Pomysły, które już z dofinansowania uzyskały i osiągnęły sukces, można obejrzeć:
https://vod.tvp.pl/video/gen-innowacyjnosci,odc-1,36776519