Włocławek - wiadomości

Bez prądu

Energa informuje o kolejnych przerwach w dostawie prądu.
Najbliższe przerwy nastąpią dnia 19.11.2018 w godz. 08.30 do 10.30 stacja
SASANKOWA obw. 500 linia napowietrzna Malinowa, Sasankowa; w godz. 08.00 do
12.00 stacja P2/1 we Włocławku ul. Rybnicka od Spokojnej do Radyszyńskiej, ul.
Spokojna 5b, 6.
Szczegółowy harmonogram wyłączeń w dniach od 19 do 23 listopada publikujemy na
stronie: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/10435/energa-rejon-dystrybucji-we-wloclawku
Planowane wyłączenia zamieszcza również Energa Operator pod adresem:
http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1009