Włocławek - wiadomości

SP 20 szkoli sportowe talenty

SP 20 szkoli sportowe talenty. W Szkole Podstawowej Nr 20, przy wsparciu
finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest realizowany Program SPORTOWY
TALENT skierowany do najmłodszych dzieci (6-8 lat).
Program zajęć obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej w formie zabaw. Ćwiczenia te poprawiają sprawność i kondycję ruchową,
kształtują poprawną postawę, rozwijają spostrzegawczość i orientację w przestrzeni oraz
poprawiają szybkość i zwinność.
To kolejny rok zajęć sportowych, które mają na celu walkę z grami elektronicznymi.
Ćwiczenia, często wykonywane wspólnie z rodzicami mają zachęcić do aktywności
ruchowej i zdrowego stylu życia.
Szkoła zaprasza na ostatnie treningi. Program realizowany jest w klasach: 0, Ia, Ib, Ic, Id
i Ie. Koordynatorem Programu jest Jarosław Bicz.