Włocławek - wiadomości

Polskie Mosty Technologiczne dla firm

Polskie Mosty Technologiczne dla firm Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
informuje o projekcie: „Polskie Mosty Technologiczne (PMT)”.
PMT to doradztwo i wsparcie w procesie umiędzynarodowienia wybranych poza
unijnych rynkachdla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wszystkich sektorów,
które kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis i posiadają innowacyjny produkt,
usługę bądź technologię
W ramach projektu: „Polskie Mosty Technologiczne” można otrzymać wsparcie w
wysokości do 200 tys. PLN – de minimis (w formie bezgotówkowej i gotówkowej):
– 3 dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje)
– 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji
– 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym (dokumentacja konkursowa
projektu https://pmt.trade.gov.pl/pl w zakładce o projekcie)
– na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze
Handlowym PAIH w wybranym kraju
– wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników ZBH, którzy m.in. umówią spotkania
z potencjalnymi partnerami.
Ważne daty PMT w 2018 r.: do 9 listopada trwa nabór na rynki: Chiny, Japonia,
Wietnam; 15 listopada odbędzie się seminarium otwierające nabór na rynki ZEA i Kenii,
a na 5 grudnia zaplanowane jest spotkanie podsumowujące pierwszy rok PMT.