powiat Włocławski - Wiadomości

Nowa inwestycja drogowa w Choceniu.

W dniu 25 czerwca 2020 roku w gminie Choceń nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji pn. przebudowa ulic Wiązowej, Reja ,Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej.

W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli Wicewojewoda Kuj.Pom Józef Ramlau, Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz Dyr. Biura Poseł Anny Gembickiej Magdalena Nowak.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Koszt inwestycji:1 831 626,57

Dofinansowanie :1 262 850,00