powiat Włocławski - Wiadomości

Budżet Obywatelski w Brześciu Kuj.

Budżet Obywatelski

Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotekach? Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub seniorów? Te i inne projekty można składać do budżetu obywatelskiego Miasta Brześć Kujawski na rok 2020.
Szansę na realizację własnych pomysłów i marzeń ma każdy mieszkaniec miasta.Do dyspozycji społeczeństwa przeznaczona zostanie kwota 350 000 złotych.„W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do realizacji Budżetu Obywatelskiego – mówi burmistrz Tomasz Chymkowski – jest to inicjatywa dążąca do zwiększenia zaangażowania oraz współdecydowania mieszkańców o rozwoju miasta. Mam nadzieję,  że ta forma wspólnego gospodarowania środkami finansowymi spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcam do aktywnego włączania się w prace, a podczas opracowania projektów życzę wielu cennych pomysłów”.
Do końca września zapraszamy do składania propozycji projektów wraz z listą poparcia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem od 1 do 16 października trwać będą prace nad weryfikacją wniosków. Projekty oceniane będą w głosowaniu powszechnym. Głosowanie nad propozycjami potrwa od 17 do 25 października. 31 października nastąpi ogłoszenie wyników.

 

.