Kultura - strona główna powiat Aleksandrowski - Kultura powiat Aleksandrowski - Wiadomości powiat Lipnowski - Kultura powiat Lipnowski - Wiadomości powiat Radziejowski - Kultura powiat Radziejowski - Wiadomości powiat Włocławski - Kultura powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - kultura Włocławek - wiadomości

CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO W STARYM BRZEŚCIU

6 września w  piątek w Zespole  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu odbyła  się  Centralna inauguracja  roku szkolnego.
Uroczystości  rozpoczęły się godzinie 11.00   mszą święta sprawowana przez Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
O 12.00 nastąpił wymarsz pocztów sztandarowych i delegacji do Zespołu Szkół CKR w Starym Brześciu.
Uroczystości  oficjalnie na terenie szkoły zostały zainaugurowane przemówieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
 
Wśród zaproszonych  licznych gości byli m.in.
Anna Gembicka  podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw od 2019
Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering  oraz księża z Parafii Brześć Kuj.
Rzecznik Prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski
Wice Starosta Powiatu Włocławskiego Jan Ambrożewicz
Burmistrz Brześcia Kuj. Tomasz Chymkowski
Parlamentarzyści.
Dyrektorzy, nauczyciele , delegacje ,młodzież wszystkich szkół  CKR  w Polsce
oraz absolwenci szkoły w Starym Brześciu.
 
 Piątkowe słoneczne popołudnie  -piękna uroczystość   Brześć ponownie  w centrum uwagi.
 
Ogromne gratulacje  należą się dla Dyrektora Zespołu  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  w Starym  Brześciu mgr inż.Kazimierza Rojewskiego.
 
Niezawodne  Bractwo Kurkowe zadbało  o huczne atrakcje a i uczniowie na zakończenie uroczystości  zaprezentowali   swoje kulinarne umiejętności.