powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Włocławski Budżet Obywatelski 2020

Pierwsze projekty mieszkańców już są, 21 lipca mija termin zgłoszeń.

Dotychczas złożone projekty to propozycje projektów infrastrukturalnych, w założeniu mających wpływ na jakość przestrzeni miejskiej.
We wrześniu 2019 włocławianie będą decydować, które projekty zwyciężą w edycji BO na rok 2020.

Projekty zadań mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać w terminie do 21 lipca 2019 drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu) bądź poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

Urny są wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

Formularze zgłoszenia projektu są wyłożone przy urnach, można je również pobrać z serwisów: http://www.wloclawek.pl/ oraz https://bo.wloclawek.eu/  

Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku.

Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.