powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Droga relacji Guźlin – Sokołowo z dofinansowaniem

Blisko 53 mln złotych dofinansowania otrzymają 34 jednostki samorządu terytorialnego z regionu na zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej.  Jest to rządowe wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, nowego instrumentu wspierania budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.  

W dniu 8 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał stosowne umowy . Wśród jednostek, które otrzymały wsparcie jest gmina Brześć Kujawski.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa i przebudowa drogi gminnej relacji Guźlin – Sokołowo”. Zgodnie z podpisanym dokumentem, wsparcie dla gminy wyniesie 1 030 972 zł.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę drogi gminnej na odcinku 352 m poprzez: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniem jezdni, wykonanie chodnika  oraz pobocza , budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+352 do km 2+674 poprzez: wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m. wraz z obustronnym poboczem, budowę wyspy dzielącej przed strefą zamieszkania na dojeździe do miejscowości Guźlin, oczyszczenie i profilowanie istniejącego rowu i skarp, budowę skrzyżowania z drogą gminną  i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, wykonanie peronów przystankowych z kostki brukowej, a także budowę drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+261 poprzez: wykonanie 4,5 m jezdni wraz z obustronnym poboczem.