powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna

Ze statystyk Straży Miejskiej

W pierwszym półroczu 2019 roku Straż Miejska we Włocławku zrealizowała 13.022 interwencje, natomiast w analogicznym okresie roku 2018 – 7.139.

Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku strażnicy miejscy nałożyli 1.022 mandaty karne, udzielili 2.047 pouczeń oraz skierowali 173 wnioski o ukaranie. Zrealizowali również 391 interwencji wobec osób nietrzeźwych.