powiat Włocławski - Wiadomości

ROŚNIE NOWOCZESNE CENTRUM KULTURY W BRZEŚCIU KUJ.

Prace przy nowoczesnym Centrum Kultury nie zwalniają tempa

W Brześciu Kujawskim powstaje obiekt na miarę XXI wieku. Trwają prace związane z „Budową obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne”. Na ponad 2 ha działce powstaje wielobryłowy, trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 2400m2. Centrum stanie się miejscem istotnym zarówno ze względu na pełnioną rolę, jak i ciekawą architekturę. W ciągu niespełna 2 lat powstanie widowiskowa sala wielofunkcyjna, część muzealna i edukacyjna z salami do zajęć indywidualnych, salą komputerową, plastyczną i do zajęć tanecznych oraz część z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną, parkingi, plac zabaw i amfiteatr.W założeniach Centrum pełnić będzie cztery funkcje: widowiskową, muzealną, dydaktyczną oraz bezpieczeństwa.Obecnie trwają prace przy wykonaniu podłoży posadzki – wykonywane są podsypki piaskowe i podłoża betonowe. Ponadto murowane są ściany nadziemia, trwa także kontynuacja prac związanych z wykonaniem elementów żelbetonowych – ław, ścian, słupów oraz podciągów.