powiat Włocławski - Wiadomości Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

NIE ŻYJE KANCLERZ PWSZ TERESA BIENIEK

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Teresy Bieniek

Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Uczelnia poniosła niepowetowaną stratę. Żegnamy wybitną specjalistkę, prawnika, Przyjaciółkę społeczności akademickiej. Odszedł Człowiek, na którego doświadczenie, rady 
i pomoc zawsze mogliśmy liczyć, pasjonatka i społeczniczka. Oddana bez reszty pracy, którą wykonywała.

Łącząc się w głębokim żalu, wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim

składają

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 
oraz cała społeczność akademicka.

Kanclerz Teresa Bieniek była z wykształcenia magistrem prawa. W 1986 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1998 roku odbyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji. W latach 1987–1996 pracowała w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku, m.in. przez 6 lat na stanowisku prokuratora. W 1996 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Od tego czasu realizowała obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 1999-2005 była zatrudniona w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego we Włocławku. W latach 1999-2004 pełniła funkcję powiatowego rzecznika konsumentów w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej pracowała na stanowisku radcy prawnego od września 2002 r., zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy. 27 maja 2008 roku Senat powierzył jej funkcję kanclerza, którą objęła od 1 lipca tegoż roku. Pełniąc funkcję radcy prawnego, była zaangażowana w rozwój Uczelni, wspierając władze rektorskie w realizacji prawidłowej polityki zarządzania majątkiem uczelni i polityki kadrowej.

Duża wiedza o uczelni, wysokie kompetencje, zaangażowanie i konsekwencja w realizacji podjętych zadań predysponowała ją do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji. Od chwili objęcia funkcji Kanclerza podejmowała szereg cennych inicjatyw mających na celu zdynamizowanie rozwoju uczelni. Sukcesywnie i odważnie prowadziła  politykę kadrową, pozyskując zdolnych i kompetentnych pracowników. Inicjowała proces przeglądu kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów, jednocześnie zabiegając o wartościowych pracowników. Zapoczątkowała procesy zbliżania uczelni do gospodarki, czego dowodem była realizacja licznych projektów. Systematycznie nadzorowała stan techniczny bazy dydaktycznej, jednocześnie zabiegając o coraz nowocześniejsze wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych. Utrzymywała ścisłe kontakty z władzami samorządowymi miast i gmin, władzami oświatowymi, dyrektorami przedsiębiorstw, dbając tym samym o interesy Uczelni i jej dobry wizerunek w mieście i regionie. Z jej inicjatywy realizowana jest budowa Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii we Włocławku, które ma stać się naukową wizytówką miasta i regionu.