powiat Włocławski - Wiadomości

4 grudnia wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

4 grudnia wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy opublikowało harmonogram uroczystości wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2017/2018.
Uroczystość dla rejonu delegatury włocławskiej odbędzie się 4 grudnia o godz. 11.00 w
II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku.
Szczegółowy harmonogram:
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=4&item=100&page=8481