powiat Lipnowski - Wiadomości Wiadomość 0 Wiadomości - strona główna

Aneta Jędrzejewska -członek zarządu województwa wspiera Lipnowski Szpital

 

Na zdjęciu: Członek Zarządu Woj. Kuj..Pom. Aneta Jędrzejewska oraz Dyr. Szpitala w Lipnie Józef  Waleczko.

3 października w Urzędzie Marszałkowskim  podpisano umowę ze Szpitalem w Lipnie na realizację projektu :

 „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez Szpital Lipno Spółka z o.o. – Przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem    w aparaty i urządzenia medyczne”

Całkowita wartość projektu: 3 691 459,81 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 070 482,66 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2 609 910,21 PL

Opis projektu:

Celem projektu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości jego życia a także zaangażowanych członków rodziny (bliskich) w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym funkcjonującym w strukturach Szpitala Lipno. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez przebudowę i remont pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób                             z niepełnosprawnościami oraz zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja projektu umożliwi przeniesienie części ZOL-u z I piętra na III. Po realizacji projektu Oddział znajdzie się na jednym poziomie tj. tylko III piętrze. Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się zakup aparatury i sprzętu medycznego takich jak np.: fotele                  do ćwiczeń i masażu, aparat do fizykoterapii, lamp biotron. Ważne jest również                          to, że zrealizowana w ramach przebudowa i remont ZOL-u oraz zakupiony sprzęt i aparatura medyczna wykorzystane będą w ramach wdrażanego przez Wnioskodawcę systemu koordynowanej opieki zdrowotnej.