Wtorek 20 marca 2018 r., Imieniny obchodzą Aleksandra, Klaudia, Anatol
Najnowsze wiadomości: MZOZ zaprasza na terapię Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności we Włocławku Trwają Dni Otwarte ECDL Szkoły świętują setną rocznicę odzyskania niepodległości. Publikujemy galerie z wydarzeń Włocławskie Spotkania Skrzypcowe w Programie "Niepodległa" Ministerstwa Kultury W kwietniu we Włocławku odbędzie się ogólnopolska, branżowa konferencja W okresie świątecznym będzie kursowała linia P W sobotę i niedzielę zapraszamy na Włocławski Jarmark Wielkanocny Interpelacja Wojciecha Jaranowskiego do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Łęgskiej 45 we Włocławku
Aktualnie jesteś: Strona główna\ Aktualności \ Rodzina w Centrum
Wiadomości

Rodzina w Centrum
7 lipca 2016 r. 07:28

Rodzina w Centrum

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przystąpił do projektu partnerskiego ROPS Toruń „Rodzina w Centrum” 2016-2018. Grupą docelową projektu są osoby z terenu Włocławka, korzystające z pomocy społecznej w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest zakres i skala problemów występujących w mieście. Znaczna liczba rodzin dotknięta jest problemami związanymi z wychowaniem dzieci. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny i  rodziny zastępcze dotychczas korzystały z porad specjalistów, tj. psycholog, pedagog oraz koordynator pieczy zastępczej.

Działania specjalistów, asystentów, koordynatorów pieczy oraz służb socjalnych łagodzą jedynie skutki takich zjawisk, jak bezrobocie, uzależnienia, choroba, niepełnosprawność, nieporadność życiową, zubożenie, ubóstwo czy problemy opiekuńczo-wychowawcze. Brak możliwości prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad małoletnimi powoduje konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Zarówno rodziny naturalne, rodziny zastępcze i małoletni oraz pełnoletni wychowankowie wymagają wsparcia oraz działań naprawczych ukierunkowanych na usprawnienie i doprowadzenie do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

Optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w jego środowisku naturalnym, aby to osiągnąć należy ustawicznie aktywizować środowisko celem wsparcia rodziny naturalnej. Praca nad reintegracją rodziny wymaga współpracy wszystkich służb społeczności lokalnej oraz wsparcia specjalistów, tj. pedagoga, prawnika, psychologa czy psychiatry. Działania ujęte w projekcie dotyczące wsparcia mają na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa na terenie miasta Włocławek i skrócenia czasu oczekiwania na poradę.

Beneficjenci projektu to rodziny zastępcze, osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej w tym rodziny naturalne przeżywające trudności opiekuńczo- wychowawcze, wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej (w wieku 15-25lat) i osoby opuszczające pieczę zastępczą realizujące założenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia (w wieku 18-25lat). Wsparcie dla tych osób będzie prowadzone metodą warsztatową oraz poprzez możliwość skorzystania z bonu szkoleniowego. Ponadto ww. osoby będą miały możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. W projekcie ujęto również działania prowadzące do rozpropagowywania idei rodzicielstwa zastępczego.powrót

Tam gramy
Region

powiat włocławskipowiat aleksandrowskipowiat gostyniński

powiat lipnowskipowiat radziejowskipowiat toruński

Polecamy strony