Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Akcja „Zima” na ulicach Włocławka

  • Akcja „Zima” na ulicach Włocławka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” do odśnieżania ulic wykorzystuje tradycyjne pługi montowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Spółka w chwili obecnej posiada 9 tego rodzaju urządzeń. 

„Saniko” posiada w swym taborze także 5 piaskarko – solarek typu ECO i ECOS oraz polewaczko – solarkę Combi Soliq. Spółka wykorzystuje również 3 ciągniki z rozsiewaczami soli, które pracują m.in. na ścieżkach rowerowych, a także 3 samochody specjalistyczne wykorzystywane do obsługi kładek i przystanków autobusowych.

Każdy z pojazdów uczestniczących w akcji wyposażony jest w system X-Track GPS, pozwalający kontrolować ich prace. Dzięki temu dyspozytor może szybciej i sprawniej reagować na sygnały o zmieniającej się bardzo często w okresie zimy sytuacji na ulicach miasta, posyłając pracujący sprzęt w rejony najbardziej narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto wszystkie pojazdy wyposażone są także w system łączności radiowej, dzięki któremu kierowcy pozostają w stałej łączności z bazą spółki.

Nad sprawnym przebiegiem akcji „Zima”, przez całą dobę czuwa w PGK „Saniko” około 20 osób. Dodać należy, że PGK Saniko zajmuje się zimowym utrzymaniem ulic we współpracy z Firmą Inżynieryjno-Drogowa Drog-Tom, która dysponuje kolejnymi 8 pługami odśnieżnymi zamontowanymi na 5 piaskarko-solarkach i 3 ciągnikach.

Zimowym utrzymaniem we Włocławku objęte są wszystkie główne ciągi komunikacyjne, po których porusza się komunikacja zbiorowa (autobusy i ruch tranzytowy), drogi stanowiące główne szlaki łączące dzielnice, a także ulice stanowiące połączenia komunikacyjne na poszczególnych osiedlach. W sumie odśnieżaniem objętych jest blisko 200 ulic Włocławka.

Akcja „Zima” obejmuje także utrzymanie ścieżek rowerowych oraz przystanków autobusowych. Utrzymanie ich w należytym porządku, szczególnie w okresach wyjątkowo obfitych i uciążliwych opadów śniegu wymaga od „Saniko” pełnego zaangażowania i profesjonalnego podejścia. W sytuacjach, takich wszystkie siły jakimi dysponuje przedsiębiorstwo kierowane są w pierwszej kolejności na główne ulice miasta oraz drogi przelotowe np. Droga Krajowa nr 91, ul. Kruszyńska, Al. Kazimierza Wlk. czy Królowej Jadwigi. W następnej kolejności podejmowane są działania na drogach międzyosiedlowych, a na końcu na objętych akcją ulicach osiedlowych.

Od początku sezonu zimowego 2020/2021 konsorcjum PGK Saniko – FID Drogtom do posypywania dróg zużyło łącznie około 1700 ton soli. Nie ma jednak obaw, że w razie zwiększonego zużycia soli, może jej zabraknąć. Obecnie spółka posiada w magazynie kilkaset ton surowca, a w razie ostrego ataku zimy zapasy magazynowe są sukcesywnie uzupełniane, co zapewniają spółce odpowiednie klauzule zawarte w umowie z dostawcą soli. W takich sytuacjach bardzo przydaje się wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i placów w naszym mieście, jakie posiada Saniko. Pozwala ono przedsiębiorstwu w pełni wykorzystać potencjał kadrowy oraz sprzętowy jakim dysponuje.

Warto podkreślić, że jak co roku w ramach umowy dotyczącej zimowego utrzymania ulic i placów na terenie Włocławka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” ma obowiązek pozimowego sprzątania ulic czyli tzw. zamiatania wiosennego. Polega ono na usunięciu z ulic zalegającego tam piasku, który został wysypany razem z solą podczas posypywania ulic w czasie akcji „Zima”.