Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Akcja składania zeznań podatkowych za 2020r. – Twój e-PIT czeka już na Ciebie na e-Urząd Skarbowy

 
15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników                                  nie prowadzących działalności gospodarczej rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system  e-Deklaracje.

 „Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego serwisu Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. To rozwinięcie idei Twojego e-PITa – wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających życie naszym klientom” – wskazuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

„1 lutego br. uruchomiliśmy e-Urząd Skarbowy, który cieszy się dużą popularnością. Zalogowało się do niego już blisko pół miliona podatników. Złożono ponad 3,2 tys. różnych pism. 35 tys. osób skorzystało z możliwości obejrzenia swojego mandatu, a 32 tys. osób zapłaciło elektronicznie podatki” – mówi szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. W ubiegłym roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT została przez nią złożonych.

„Liczymy, że w 2021 r. pobijemy ten rekord. Dzięki Twój e-PIT podatnicy mają możliwość rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym” – podkreśla minister Kościński.

KAS pomaga podatnikom

„Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Przygotowane przez KAS deklaracje PIT będą uwzględniać ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni” – mówi wiceminister Rzeczkowska.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

Terminy składania zeznań podatkowych za 2020 r.

 • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych  – zeznanie (PIT-28) należy złożyć w terminie – od 15 lutego 2021 r. do  01 marca 2021 r.  
 • dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych                  zeznanie należy złożyć w terminie – od 15 lutego 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37                           i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r.

Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ),  e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT.

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) i potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchomienie logowania do e-Urzędu Skarbowego
 i usługi Twój e-PIT też przez aplikację mObywatel.

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS
i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Może też zadeklarować przekazanie 1 % swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy do 31 maja 2021 r. wyśle podatnikowi informacje o kwocie podatku do zapłaty.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również
z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: Twój e-PIT

Informacje w zakresie wypełniania zeznań podatkowych podatnicy mogą uzyskać  w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B w SALI OBSŁUGI.

Sala dostępna jest dla podatników w poniedziałki w godz. od 8:00 do 18:00
oraz od wtorku  do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Informacje można uzyskać także telefonicznie:

 • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej – pod numerami 54 42-32-211,  
  54 42-32-212 , 54 42-32-264
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym  od przychodów ewidencjonowanych – pod numerami: 54 42-32-202;  54 42-32-204; 54 42-32-206; 
  54 42-32-207; 54 42-32-208; 54 42-32-273; 54 42-32-266; 54 42-32-210; 54 42-32-255; 
 • podatnicy uzyskujacy dochody zagraniczne pod  numerem  54 42-32-157;

Istnieje także możliwość skorzystania z wystawionych w przedsionku urn, do których można wrzucać wypełnione zeznania podatkowe.

Przypominamy, iż w wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi lub telefonicznie możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym, którąnależy wcześniej umówić, korzystając z jednego z trzech możliwych sposobów:

 • elektronicznie – dzięki systemowi Rezerwacja wizyty w urzędzie skarbowym,

                   link do rezerwacji: https://wizyta.podatki.gov.pl/index.php

 • telefonicznie – dzwoniąc do Urzędu Skarbowego we Włoclawku pod numery: 54 423-21-10  lub  54 423-21-11,
 • podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie rezerwacji wizyt na Sali Obsługi                      na stanowiskach D1 oraz D2.

Podczas osobistej wizyty w Urzędzie prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.