Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Straż Miejska przypomina: spalanie odpadów jest zabronione

Straż Miejska przypomina: spalanie odpadów jest zabronione Od 1 października 2019 roku do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 17 interwencji związanych z możliwością popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów. W dwóch przypadkach kontrole strażników wykazały spalanie starych mebli i zakończyły się nałożeniem mandatów karnych. W jednym przypadku stwierdzono materiał przygotowany do spalenia, dlatego została zastosowana forma pouczenia.

 

Straż Miejska przypomina, że na gruncie prawa, pozbywanie się odpadów regulują odpowiednie przepisy. Strażnicy mogą, w drastycznych przypadkach, kierować wnioski do sądu o ukaranie.  Natomiast osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, zatem gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, sprawa może być przekazana do dalszej realizacji przez policję.

 

W ubiegłym (2018) roku strażnicy miejscy przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję informacyjną,  której myśl przewodnia brzmiała „domowy piec to nie spalarnia śmieci”, połączoną z kolportowaniem ulotek wśród osób zainteresowanych problemem spalania odpadów, ale wśród administratorów i zarządców kamienic oraz właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, która miała zwrócić uwagę na ten problem i spowodować, że w jakimś zakresie zostanie zminimalizowany. 

 

Warto dodać, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone od godz. 6:00 do 22:00, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza – przez całą dobę.

 

W sytuacjach, w których występują znamiona wskazujące na możliwość popełnienia wykroczenia polegającego na spalaniu odpadów (pamiętajmy przy tym, że nie każdy wydobywający się z komina dym jest wynikiem spalania odpadów), należy kontaktować się na alarmowy numer telefonu Straży Miejskiej 986.