Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Działania Straży Miejskiej w liczbach

Do Dyżurnego Straży Miejskiej w okresie od 1 stycznia do 5 czerwca 2019 roku wpłynęło 5056 zgłoszeń i interwencji, o 275 więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018.

Z tego tytułu strażnicy miejscy stosowali dostępne środki prawne, w tym 1710 pouczeń, 841 mandatów karnych oraz zarejestrowane zostały 162 sprawy pod kątem ewentualnego skierowania spraw do sądu o ukaranie. W opisywanym okresie strażnicy odholowali 8 pojazdów, w całym ubiegłym roku 11 sztuk samochodów. W omawianym okresie, od początku bieżącego roku strażnicy miejscy podjęli i zrealizowali z własnej inicjatywy ponad 5900 własnych działań.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zaznaczyła się tendencja wzrostowa w przypadku zgłoszeń napływających, od mieszkańców do Dyżurnego naszej jednostki. Widać to bardzo wyraźnie, biorą pod uwagę analogiczny okres roku 2016, w którym to czasie mieszkańcy zgłosili 3804 interwencje.

Informacja jest opublikowana: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/