Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

W Urzędzie Miasta można sprawdzić spis wyborców

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego przypominamy, że pomiędzy 06 maja 2019 r., a 17 maja 2019 r. w godzinach urzędowania każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro, pok. 5,6,9,11. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.