Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniach 16-17 marca 2019 r. w Myślęcinku (Bydgoszcz) odbywały się zawody
w biegach przełajowych Wojsk Obrony Terytorialnej.

8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, „Zo” była współorganizatorem zawodów, w których uczestniczyło 170 przedstawicieli z 12 Brygad WOT.

W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zajęła 3 Podkarpacka Brygada OT, drugie miejsce  1 Podlaska Brygada OT oraz trzecie miejsce zajęła 2 Lubelska Brygada OT. 
8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT w klasyfikacji zespołowej była tuż za podium i zajęła 4 miejsce.  

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie
w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego
i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe), które są wstępem do zasadniczego – trzy letniego okresu szkolenia żołnierzy OT. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy, czy kursy operatorów maszyn. 

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.