Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny do wglądu

Projekt miejscowego planu dostępny do wglądu W siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, aleją Chopina i ulicą Okrzei.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 26 marca 2019r, projekt planu będzie dostępny do 8 kwietnia 2019r.

Uwagi można składać w terminie do dnia 8 maja 2019r.

Szczegółowa informacja na ten temat jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/informacja-w-zwiazku-z-wylozeniem-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-wloclawek-dla-obszaru-polozonego-pomiedzy-ulicami-wronia-chmielna-kraszews/