Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

POZNAJ USŁUGĘ „TWÓJ e- PIT” we Wzorcowni

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku w ramach prowadzonej  akcji promocyjno-informacyjnej dot. wdrożenia usługi TWÓJ e-PIT  w najbliższą sobotę tj. 16 marca 2019r. w godzinach 12.00-20.00   w Centrum Handlowym WZORCOWNIA, ul. Kilińskiego 3A (poziom: +2) organizuje punkt promocyjno-informacyjny dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usługi „Twój e-PIT” z możliwością wysłania/zatwierdzenia zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za 2018r. oraz uzyskaniem informacji z zakresu rozliczenia rocznego.

 

Podatnicy odwiedzający C.H. Wzorcownia będą mieli możliwość skorzystania       w w/w terminie ze stanowiska komputerowego, na którym można będzie                samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu Skarbowego we Włocławku sprawdzić, a także uzupełnić lub poprawić i wysłać/zatwierdzić swoje zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-38 za 2018r. w ramach usługi „Twój e-PIT”.

Jednocześnie informujemy, iż podatnicy pragnący skorzystać z tej formy złożenia zeznania podatkowego za 2018 r. winni pamiętać o posiadaniu oprócz dowodu  tożsamości i dokumentów niezbędnych do rozliczenia za 2018r. także zeznania podatkowego złożonego za rok 2017.

Podatnicy rozliczający się na formularzach, których usługa Twój e-PIT w tym roku jeszcze nie obejmuje ( PIT-36, PIT-36L i PIT-39) będą mogli również załatwić sprawę swojego indywidualnego rozliczenia rocznego za pośrednictwem platformy e-Deklaracje .

Podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe w formie elektronicznej otrzymają UPO tj. Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia zeznania w formie papierowej.

Serdecznie zapraszamy.