Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE O AKCJI SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2018 ROK

 

     Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku w związku z rozpoczęciem            od 01.01.2019r. akcji składania przez podatników zeznań podatkowych za 2018r. informuje, iż obsługa podatników w tym zakresie odbywa się W SALI OBSŁUGI                 na parterze budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B.

Informacje w zakresie wypełniania zeznań podatkowych podatnicy mogą uzyskać                   w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B w SALI OBSŁUGI                      a także:

  • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej – w pokoju nr 138, bądź telefonicznie pod numerem 54 42-32-211, 
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych – w pokojach  nr:  122, 123, 124, 132, 133 i 135, bądź telefonicznie pod numerami: 54 42-32-202, 54 42-32-204,                          54 42-32-206, 54 42-32-207, 54 42-32-208, 54 42-32-255, 54 42-32-266,                54 42-32-272, 54 42-32-273.

 

Terminy składania zeznań podatkowych za 2018r.

  • dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych termin składania zeznań upływa z dniem 31 stycznia 2019r.

 

  • dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej oraz dla podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych termin składania zeznań upływa z  dniem 30 kwietnia 2019r. 

 Obsługa podatników odbywa się w godzinach pracy Urzędu  tj.  w poniedziałki od godz. 7.30  do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

 Informacja dla płatników:

Informacje PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R i PIT-40A za 2018r.  płatnicy mają obowiązek wysłać do Naczelnika Urzędu Skarbowego do dnia 31 stycznia 2019r. wyłącznie drogą elektroniczną.