Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia azbestu Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

 

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 29 marca 2019r osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub przesłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, ul. Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek.

 

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska lub pobrać ze strony internetowej: http://www.bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2019r/  Pod tym adresem – W BIP Urzędu Miasta – są dostępne obszerne informacje na temat procedury.

 

Ważne: wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości; w ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest; dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z  Gminą Miasta Włocławek.

O otrzymaniu dotacji osoby zakwalifikowane do jej otrzymania zostaną powiadomione pismem.