Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

SANIKO ODBIERZE ODPADY PROBLEMOWE

W soboty odbywa się jesienna zbiórka wielkogabarytów, warto skorzystać
W październiku „Saniko” odbiera z osiedli tzw. odpady problemowe: meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zbiórki odbyły się już na Śródmieściu i Południu. Kolejne odbędą się:

20 października, w godzinach od 6.00 do 15.00 – osiedla ZAZAMCZE I ZACHÓD, KAZIEMIERZA WIELKIEGO oraz WSCHÓD RYBNICA,

27 października, w godzinach od 6.00 do 15.00- osiedle MICHELIN i ZAWIŚLE.

Akcja jest organizowana tylko na terenie Miasta Włocławek, dla mieszkańców Włocławka.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem, zgodnie z podanym harmonogramem.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych odpady te muszą wystawić bezpośrednio przed swoją posesję. Natomiast mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zobowiązani są do wystawienia wielkogabarytów w miejscu gdzie odbywają się zbiórki odpadów komunalnych w tzw. pergolach.

Co jeśli komuś nie pasuje termin organizowanej akcji?

Mieszkańcy Włocławka mają możliwość przywiezienia takich odpadów i pozostawienia ich w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobotę od godziny 9.00 do 16.00.