Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Komunikat w sprawie fałszywych wezwań do zapłaty

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, że rozsyłane na terenie Włocławka wezwania do zapłaty są fałszywe.

Polska Spółka Gazownictwa nie jest nadawcą tych dokumentów, a logo i dane firmy zostały bezprawnie wykorzystane. W związku z powyższym nie należy dokonywać żadnych opłat, gdyż jest to wyłudzanie pieniędzy.

Polska Spółka Gazownictwa podjęła działania w celu wyjaśnienia sprawy. O zdarzeniu została poinformowana Policja we Włocławku.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Oddziałem Zakładem Gazowniczym w Bydgoszczy, tel. 52 328 51 01, e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl lub Gazownią we Włocławku tel. 54 260 62 46.

Komunikat jest opublikowany: https://www.psgaz.pl/-/informacja-w-sprawie-falszywych-wezwan-do-zaplaty