Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek opublikowana!

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek została opublikowana Uchwała nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Przypomnijmy, że dokument został jednogłośnie przyjęty 17 lipca 2018 roku na uroczystej sesji w Starej Remizie, z mocą obowiązującą od dnia przyjęcia.

Gminny Program Rewitalizacji jest dostępny pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/gminny-program-rewitalizacji-miasta-wloclawek-na-lata-2018-2028/