Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Miasto ogłosiło konkursy na stanowiska dyrektorów: Galerii Sztuki Współczesnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej nastąpiło w związku z faktem, że 31 sierpnia 2018 r. upływa czteroletnia kadencja obecnej dyrektor GSW. Natomiast konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej związany jest z przejściem na emeryturę obecnej dyrektor, która będzie pełnić swoją funkcję do 27 sierpnia 2018 r.

W obydwu konkursach kandydata na stanowisko dyrektora wyłoni komisja konkursowa, której skład i szczegółowy tryb pracy zostanie określony w odrębnym zarządzeniu.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 28 września 2018 roku.

Szczegóły procedury są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/