Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Seniorzy będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie, miasto ogłosiło konkurs ofert

Został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora tegorocznego programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek.

W 2018 roku przewidywane jest zaszczepienie w ramach programu 1 845 osób urodzonych do 1953 r. Świadczenia będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody uczestnika programu.

Zakres działań w ramach programu obejmie między innymi: opracowanie harmonogramu szczepień, działania informacyjno-edukacyjne, badania lekarskie i kwalifikację do szczepienia, wykonanie szczepień – podanie pacjentowi 1 dawki szczepionki zarejestrowanej w Polsce na sezon epidemiczny 2018/2019.

Na realizację programu zaplanowano 73 800 zł brutto.

Szczegółowa dokumentacja dotycząca konkursu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-szczepien-ochronnych-przeciwko-grypie-dla-osob-powyzej-65-roku-zycia-zamieszkalych-na-terenie-miasta-wloc/