Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Kto poprowadzi kawiarnię obywatelską?

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 70 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w związku z wdrażaniem projektu ,,Śródmieście na drodze do zmian -opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”, współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

Ogłoszenie o otwartym konkursie zostało opublikowane 6 lipca. Termin składania ofert wyznaczony został na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia.

Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych środków publicznych podejmie Prezydent Miasta Włocławek po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej specjalnie w tym celu.

Szczegółowe materiały są opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1882018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-6-lipca-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj/