Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Podsumowanie wyników matury 2018 we włocławskich szkołach

W roku szkolnym 2017/2018 w 11 szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, do matury przystąpiło łącznie 1 117 osób. Egzamin dojrzałości zdało 72,32% z nich.

 Procentowe wyniki matur w liceach ogólnokształcących przedstawiają się następująco:

 – Liceum Ziemi Kujawskiej – 98,84% uczniów, którzy maturę zdali;

– III Liceum im. Marii Konopnickiej – 94,74% uczniów, którzy maturę zdali;

– II Liceum im. Mikołaja Kopernika – 89% uczniów, którzy maturę zdali;

– IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 80,33% uczniów, którzy maturę zdali;

 W gronie szkół „technicznych”, najwyższy wynik zdawalności – na poziomie 91,91%  – zanotował Zespół Szkół Elektrycznych.

 Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej uprawnionych jest łącznie 157 osób.

 W porównaniu wyników matury 2018 i 2017 we włocławskich szkołach, najwyższy skok – z 50% zdawalności w roku 2017, do 68% w roku 2018 zanotował Zespół Szkół Budowlanych. Również Zespół Szkół Ekonomicznych zanotował wzrost zdawalności z 59% w roku 2017, do 64,20% w roku 2018. Tegoroczna matura wypadła lepiej także w Zespole Szkół Samochodowych – z 61,43% w roku 2017, do 62,82% w roku 2018.