Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Straż Miejska przypomina rowerzystom o zasadach bezpiecznej jazdy

W związku z tym, że już od ponad tygodnia trwają wakacje, czyli czas, który bardzo sprzyja wszelkim rodzajom aktywności fizycznej i turystycznej, a w szczególności bardzo popularnej jeździe rowerem, Straż Miejska przypomina o przepisach i obowiązkach, które dotyczą cyklistów.

Jak zwykle w przypadku spraw związanych z wszystkimi okolicznościami dotyczącymi zasad poruszania się na drogach, wykładnią przepisów prawa również dotyczących rowerzystów jest ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260. t.j. z dnia 2017.06.27), popularnie zwana Kodeksem Drogowym.

Strażnicy miejscy apelują: „Korzystajmy z przyjemności jazdy na rowerze stosując się do ogólnie przyjętych zasad ruchu na drogach. Szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych bezwzględnie stosujmy oświetlenie, stosujmy kaski ochronne, a wakacje na rowerze przebiegną bez żadnych nieszczęśliwych niespodzianek”.

Rowerzyści powinni pamiętać, że kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Należy również pamiętać, że w strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (z takim rodzajem sytuacji drogowej rowerzysta może spotkać się np. na ulicy 3 Maja).

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1347&Itemid=1