Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Program EKOpiec2018. Skorzystają też mieszkańcy Włocławka

Wydział Środowiska UM Włocławek jest w trakcie podpisywania 75 umów dotacji w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec2018 na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Zgodnie z Regulaminem Programu EKOpiec2018 zadanie należy zakończyć do dnia 15.10.2018 roku, a rozliczenie wraz z załącznikami, które są wydawane w momencie podpisywania umów, dostarczyć do Wydziału Środowiska. 

Otrzymane rozliczenia będą na bieżąco weryfikowane oraz jedną transzą (przewidywany termin listopad 2018 r.) przekazane do WFOŚiGW w Toruniu,  a po ich zaakceptowaniu przez Fundusz będą dokonywane wypłaty dotacji.