Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Do 15 czerwca trwa zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2019 rok

Już po raz siódmy mieszkańcy zdecydują, co powinno się zmienić na poszczególnych osiedlach. Łącznie do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 są 4 miliony złotych.

Nowością we Włocławku jest wyodrębnienie puli ogólnomiejskiej z kwotą 1 miliona złotych. Kwota do rozdysponowania w poszczególnych okręgach to w sumie 3 000.000 złotych.

Wyodrębnionych jest 7 okręgów z przypisanymi do nich maksymalnymi kwotami: Zazamcze – 600 000,00 zł; Małe Południe – 600 000,00 zł; Duże Południe – 300 000,00 zł; Śródmieście – 600 000,00 zł; Kazimierza Wielkiego – 400 000,00 zł; Michelin – 300 000,00 zł; Zawiśle – 200 000,00 zł.

W dniach 21-25 maja we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbywały się spotkania konsultacyjno-warsztatowe dotyczące Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2019 rok.

W spotkaniach wzięło udział ok. 300 osób, w tym: młodzież z włocławskich szkół, przedstawiciele działających na terenie miasta stowarzyszeń (m.in. Stowarzyszenie „Starówka”) oraz mieszkańcy. Konsultacyjno-warsztatowa forma spotkań pozwoliła na aktywne uczestnictwo w prezentacjach i wykładach dotyczących budżetu obywatelskiego. Ważną częścią spotkań było również zgłaszanie uwag i spostrzeżeń dotyczących BO 2019.

W edycji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok może wziąć udział każdy mieszkaniec Włocławka, który ukończył 16 lat. Co więcej, w tej edycji można złożyć propozycję dotyczącą innego okręgu niż ten, w którym mieszkamy.

Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku. Ta sama zasada, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie dotyczyła również głosowania.

Zgłaszający może złożyć więcej niż jedną propozycję do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019. Obowiązuje zasada, że każdą z propozycji należy złożyć na osobnym formularzu. Należy też pamiętać, że ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. Wybór puli, do której propozycja zostaje zgłoszona (ogólnomiejska lub okręgowa), należy do zgłaszającego.

Formularz zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wloclawek.pl oraz na stronie internetowej: https://bo.wloclawek.eu/, a także w formie papierowej w: Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

Weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie listy propozycji nastąpi do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie od 20 sierpnia do 7 września. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 28 września.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019, do dyspozycji włocławian są: e-mail: budzet.obywatelski@um.wloclawek.pl, telefon: 54 414 43 55 (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30, wtorek od 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00).