Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Organizacje pozarządowe z Włocławka z marszałkowskimi dotacjami

Samorząd województwa, kwotą stu tysięcy złotych, wsparł dziewiętnaście organizacji z regionu, zajmujących się ochroną i promocją zdrowia.

Dofinansowanie pochodzi z dwóch konkursów dla NGO-sów na realizację zadań publicznych.

W gronie beneficjentów znalazły się również podmioty z Włocławka.

W pierwszym z konkursów „Ochrona i promocja zdrowia” wsparcie otrzymało jedenaście organizacji. Wśród nich jest Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Pionek’, który, realizując zadanie „Niewidomy ale aktywny”, w drugiej połowie czerwca zaprosi dwudziestu pięciu niewidomych i dziesięciu przewodników do uczestnictwa w zawodach sportowych: turnieju bowlingowym, zajęciach na basenie oraz pokazie strzelectwa pneumatycznego.

W tym samym konkursie dotację na projekt pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” otrzymał Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Z kolei w konkursie „Ochrona zdrowia psychicznego” dofinansowanie otrzymało osiem organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Horyzonty z Włocławka. W ramach projektu: „Twarzą w twarz z depresją” w szkołach średnich uczniowie spotkają się z psychoterapeutami, którzy opowiedzą im o sposobach pomocy i akceptacji osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem depresji i choroby dwubiegunowej.