Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Powstanie dokumentacja budowy ul. Żytniej wraz infrastrukturą towarzyszącą

W trybie zapytania ofertowego, Urząd Miasta wyłonił wykonawcę koncepcji architektoniczno-budowlanej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie ul. Żytniej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Dokumentacja ma dotyczyć budowy ulicy Żytniej pomiędzy skrzyżowaniami (ul. Barską i Łanową), z ewentualnym utworzeniem około stu miejsc postojowych, co pozwoli usprawnić komunikację wewnątrzosiedlową.

Wykonawcą zadania będzie PROJBUD mgr inż. Jarosław Marzec z Lubienia Kujawskiego, za cenę brutto 95 000, 00 zł.

Dokumentacja ma powstać do końca lipca br.