Wiadomości - strona główna Włocławek - wiadomości

Program EKOpiec2018. Trwają wizje terenowe, miasto czeka na promesę

Do końca marca 2018 r. pracownicy Wydziału Środowiska wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej będą prowadzili wizje terenowe w celu weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne w ramach Programu EKOpiec2018.

Przypomnijmy, że Program priorytetowy EKOpiec2018 został ogłoszony pod koniec grudnia 2017 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu. Program ten zakłada dofinansowanie w wysokości 2 000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym lokalu lub budynku mieszkalnym z równoczesnym udzieleniem dotacji przez gminę także w wysokości 2 000 zł.

Od momentu ogłoszenia programu EKOpiec2018, Wydział Środowiska UM przystąpił do zabezpieczenia środków finansowych oraz przygotowania uchwały określającej zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę pieców zasilanych paliwami stałymi. Zebrana została ilość 75 sztuk wniosków oraz ok. 50 sztuk wniosków listy rezerwowej.

Wnioskodawcy z listy rezerwowej będą mogli wziąć udział w programie tylko w przypadku rezygnacji wnioskodawców z listy głównej lub w przypadku, kiedy w czasie weryfikacji wniosków okaże się, że któraś z osób ubiegających się o dofinansowanie wymieniła już piec i w związku z tym nie kwalifikuje się do programu. wpisanych na tzw. listę rezerwową.

W połowie marca 2018 r. Wydział Środowiska złożył wniosek o przyznanie środków na dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i oczekuje na promesę przyznania dofinansowania.